Niijer: Haleellaa hojjetoota gargaarsaarratti raawwatameen lammiileen Firaansi jaha ajjeefaman

Konkolaataa haleelame

Madda suuraa, Getty Images

Niijer keessatti haleellaa hidhattoonni hojjattoota gargaarsaa irratti raawwataniin lammilee Firaans jahaafi konkolaachisaafi namni daawwachiisaa ture ajjeefaman.

Garee hidhattootaa kana keessaa tokkotu doqdoqqeedhaan dhufee haleellaa kana raawwate jechuun bulchaan naannoo Tillabéri Tiidjaanii Ibraahiim AFP’tti himaniiru.

Namoonni ajjeefaman kunneenis naannoo qalbii daawwattoota hedduu hawatu Kawuree turan.

Bakkichis Afriikaa Lixaa keessatti daawwattoota sattawwaa ilaaluu barbaadaniif bakka beekamaadha.

Pireezidaantiin Firaans du’uu lammiileesaanii mirkaneessaniiru.

Raayyaan Ittisa Biyyaa Niijer Issoufou Katambé lammiin Firaans hojjattoota garee gargaarsaa idil-addunyaati jechuun yoo Rooyitarsitti himan, isaan dura qondaaltonni namoonni kunneen daawwattootadha jechuun dubbataniiru.

Gareen gargaarsa namummaa Firaans ACTED jedhamu hojjattoonni isaa haleellaa Niijer keessatti gaggeeffameen miidhamuusaanii mirkaneesseera.

Qaamni miidhamtootaa konkolaataa 4x4 cinaatti argamuusaa suuraan BBC’n arge ni mul’isa. Konkolaatichis gubateera.

Haleellaan kun ganama naannoo sa’aatii 5:30 irratti raawwate jedha gabaasni AFP.

Qaamni haleellaa kana raawwate ammaaf beekamuu baatus, yeroo dhihoo as garuu Niijer keessatti gareewwan Jihaadistootaa haalaan dabalaa jira.

Mootummaan Firaans namoonni gara Niijer akka hin imalleef ni gorsa. Niijer kolonii Firaans jala turte.

Mootummaan Firaans magaalaa guddittii Naimey alaafi magaalota daangaa keessatti sodaan haleellaa shorarkeessitootaa guddaadha jedha.

Naannoo Saahel keessatti gareewwan milishaa Bookoo Haraam dabalatee naannicha keessatti ni socho’u, akkasumas gareewwaan al-Qaayidaa waliin hidhata qaban naannicha keessatti wal dhabdee uumu.

Firaans gamtaa finxaalessitoota Islaamaa irratti hojjattu kan Afriikaa Lixaafi Awuroppaa of keessaa qabatu hogganaa turte.

Kun kanaan osoo jiru daawwattoonni ammas sattawwaa Niijer ilaaluuf garas ni imalu.

Sattawwaan kunneen waggoota 20 dura kan achitti qubsiifaman yoo ta’u, namoota bineensota seeraan ala adamsan irraa ni ittifamu.

Bakki Tursiisa Sattawwaa Kawuree kibba baha magaalaa guddittiirraa fageenya km65’tti kan argamu yoo ta’u, iddoo daawwattoota hedduu hawatuudha.