Hidhamtoonni 200 ol mana hidhaatii miliqan keessaa torba qabaman

Tulluu Morootoo

Madda suuraa, Google

Ibsa waa'ee suuraa,

Hidhamtoonni gara gaara jalatti baqatan jedhamee amanama

Hidhamtoonni 200 ol mana hidhaa Yugaandaa Kaaba-baha biyyattiitti argamurraa miliquu qondaalotni mirkaneessuun isaanii ni yaadatama.

Namoota 200 ol mana hidhaa cabsanii bahan kana keessaa torba amma qabamuun mirkanaa'eera.

Namoota 600 ol ta'an mana hidhaa magalaa Kaaba-bahaa Yugaandaatti argamtu Morotoo keessaa Roobii kan miliqan 219.

Dubbi himaan Tajaajila Sirreeffamtootaa akka jedhanitti hidhamtoota miliqan kanneen barbaaduudhaaf helikoopteroonni sadiifi loltoonni lafoo ramadamaniiru.

Namoonni hidhaa miliqan kunneen gaaratti baqachuun daangaa Keeniyaa qaxxaamuruuf yaalaa jirus jedhameera.

Manni hidhaa sun ammoo guutummaan cufamee akkamitti akka hidhamtoonni kunneen miliquu danda'an qoratamaa jira.

Magaala naannoo sanaattis sochiin dhaabbatee qaamonni nageenyaa bobba’uun hidhamtoota kana adamsaa jiru.

Hidhamtoonni kunneen mana hidhaa Morootoo keeessaa erga bahanii eegduu ajjeesaniitu gaaratti ol baqatan jedhameera.

Loltuufi eegdonni mana hidhaa sanaa qawwee kudha shan qabachuun kanneen miliqan hordofaa jiru.

Dubbii himaan loltuu biyyattii hanga yoonaa hidhamtoonni lama qabamuufi lama ajjeefamuu dubbatan.

Manni hidhaa hidhamtoonni irraa miliqan kun tulluu Morootoo gaditti ijaarame.

Akka gabaasa Asooshiyeetid Pireesitti hidhamtoonni kunneen uffata danbii mana hidhichaa halluu keelloo qabu baasuuni qullaa yaa’an.

Dhukaasni magaalatti keessa ture sochiin ummataa akka dhaabbatu godheera.

Morootoon magaalaa guddoo Kaaraamoojaa keessatti argamu yoo tahu, naannichi hokkoraafi nagaa dhabuun beekama.

Mootummaan sagantaa hidhannoo hiikkachiisuu bara 2,000 keessa taasiseen qawwee namoota siiviilii harkaa funaaneera. Haa tahu malee, ammas hawaasa gidduutti walitti dhukaasuun ni jira.