Keeniyaan bittaa meeshaalee Covid-19’n walqabatee doolaara Miil. 21 dhabde

Mormii malaamaltummaa irratti gaggeefae Hagayya 21, 2020

Madda suuraa, Reuters

Keeniyaan wayita meeshaaleen weerara koronaavaayirasii ittisuuf oolan bitamanitti doolaara Ameerikaa miiliyoona 21 (Shilingii biiliyoona 2.3) akka dhabde odiitiin tibbana gaggeeffame ifoomse.

Oditar Jeneraalli biyyattii, Nansii Gataanguu akka jedhanitti qaamni bittaa gaggeessaa ture, Abbaan Taayitaa Raabsaa Qorichaa Keeniyaa, maallaqa uummataa badeef itti gaafatmummaa fudhachuu qaba jedhan.

Mootummaan erga uummanni iyyata heddummeessuu booda sakatta’iinsi akka bal’inaan gageeffamu murteesse.

Abbaan taayitichaa garuu maallaqi uummataa hatamuu haaleera.

Akkaataa gabaasa oditii tibbana ba’eetti Abbaan taayitaa kun kubbaaniyyaawwan meeshaalee ittisa Covid-19 dhiyeessuuf kontiraata fudhatan waliin michummaa uumuun maallaqa saamaa turan.

Kubbaaniyyaawwan kunneen hedduunsaanii akkuma biyyattii keessatti namni jalqabaa qabamuun barameen kanneen kontiraata mallatteessaniidha.

Akka gabaasa kanaatti meeshaaleen sirnaan bitamuu osoo qabanii maallaqi humnaa olii ba’uun qisaasameera, hedduun meeshaalee kunneenii ammallee man-kuusaa Abbaa Taayitaa Dhiyeessa Qorichaa keessatti kuufamanii jiru.

Qaamoleen mootummaas qisaasama maallaqaa kana keessatti hirmaachuu kan ibse gabaasi kun osoo Ministeera Fayyaa waliin hin mari’atan maallaqa eegumsa fayyaaf ramadame dhimma kanaaf ramadaniiru jedhe.

Meeshaaleen ittisa weerara koronaavaayirasiif jedhamanii bitaman hedduun beekamtii Ministeera Fayyaa malee akka ture ibse gabaasichi.

Ooditar Jeneraalli biyyattii ammas sakatta’iinsi qaama walaba ta’een akka itti fufu ibsaniiru.

Dhimmi kun kan irratti ka’e wayita miidiyaan biyyattii meeshaaleen of-eeggannoo koronaavaayirasii tujaara Chaayinaa Jaak Maadhaan biyyattiif kenname hatamuu gabaasaniiti.