Naannoo Oromiyaatti namoonni Irreecharra hokkora uumuuf jedhaman 503 to'ataman

Kabaja ayyaana Irreechaa

Madda suuraa, Getty Images

Komishiiniin Poolisii Naannoo Oromiyaa namoota kabaja ayyaana Irreechaarratti hokkora uumuuf hojjachaa turan jedhan 503 to’annaa jala oolchineerra jedhan.

Ayyaanni Irreechaa waggaa waggaadhaan ayyaana guddaa Oromootaa fi isaan kaaniin kabajamuudha.

Komishiinarri poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa guyyaa kaleessaa akka jedhanitti namoota dhuunfaa harkatti meeshaaleen waraanaa, shugguxii fi boombii harkaa waliin to’annaa jala oolfamuu, Biiroon Dhimmota Kominikeeshini Oromiyaa fuula Feesbuuk irratti maxxanseera.

Kabajni ayyaana Irreechaas guyyaa Sanbataa Fulbaana 23 magaalaa Finfinnee Hora Finfinneetti akkasumas guyyaa Dilbataa Fulbaana 24 magaalaa Bishooftuu Hora Arsadeetti kabajama.

Naannoo Oromiyaa fi kutaalee addunyaa adda addaa keessatti bakkeewwan muraasatti ayyaanni kun dursee kabajamaa jira.

Kabajni ayyaana Irreechaa bara kana namoonni miiliyoonotatti laakka’aman hin argaman jedhamee eegama, kunis sababa weerara koronaavaayirasiitiin.

Hogganaan Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa BBC waliin taasisaniin uummanni Irreecha akka ijasaatti eeggachuu qaba jedhaniiru.

Dabalataanis ayyaanni mallattoo nageenyaafi tokkummaa ta’e kun kan Oromoon bara hedduuf eegee asiin ga’e ta'uu kan dubbatan Obbo Kabbadaan, duudhaasaa qofa eegee akka kabajamuuf hunduu hojjechuu feesisa jedhan.

Ergama adda addaa kan qabaniin ajandaan garaagaraa waamamuu akka hin qabne, namni Oromoofin quuqama jedhu hunduu karaa nagaafi duudhaa ganamaa eegeen akka kabajuuf dhaamsa dabarsaniiru aanga'aan kun.

Itti-gaafatamaan kun mootummaan Federaalaafi Oromiyaa haalaan qindaa'anii karaa nagaafi milkaa'aa ta'een akka kabajamuuf hojjechaa jiru jedhaniiru.