Kabaja Irreecha 2020 Hora Har-Sadee suuraadhaan

Irreechi 2020 kaleessaa magaaaa Finfinneetti kabajamee harra ammoo Magaalaa Bishooftuutti haala ho'aadhaa kabajameera. Hirmaattoota sirnichaa suuraadhaa kunooti.

Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Ibsa waa'ee suuraa,

Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan

Ibsa waa'ee suuraa,

Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan

Ibsa waa'ee suuraa,

Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan

Ibsa waa'ee suuraa,

Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan

Ibsa waa'ee suuraa,

Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan

Ibsa waa'ee suuraa,

Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan

Ibsa waa'ee suuraa,

Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan

Ibsa waa'ee suuraa,

Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan

Ibsa waa'ee suuraa,

Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan

Ibsa waa'ee suuraa,

Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan

Ibsa waa'ee suuraa,

Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan

Ibsa waa'ee suuraa,

Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan

Ibsa waa'ee suuraa,

Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan

Ibsa waa'ee suuraa,

Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan