Yookoo Doktor: Mala wallaansa fayyaa karaa bilbilaatiin ummataaf afaan Oromootiin tajaajila kennu

Yookoo Doktor: Mala wallaansa fayyaa karaa bilbilaatiin ummataaf afaan Oromootiin tajaajila kennu

Yookoo Doktor dhaabbata wal'aansa fayyaa bilbilaa kennamu ykn 'Tele Medicine' Afaan Oromootiin kennaa jiru yoo ta'u waggaa tokkoo gaditti namoota 5000 ol wal'aanuu hima.