Dr Teedroos Adahanoom Pre. Taanzaaniyaa haaraa Saamiyaaf ergaa dhaaman

Dr Teedroos

Madda suuraa, Reuters

Hogganaan Olaanaan Dhaabbata Fayyaa Addunyaa (WHO) Dr Teedroos Adhaanoom, Pirezidaantii haaraa Taanzaaniyaa kaleessa aangoo qabatan Saamiyaa Suuluhu Hassaniif dhaamsa erganiif.

Dr Teedroos, pirezidaant Saamiyaaf ergaa baga gammeeddee dabarsaniif waliin, ittisa Covid-19 irratti xiyyeeffannaan waliin hojjachuuf akka abdii qaban himan.

''Ummata Covid-19 irraa ittisuuf, weeraricha dhaabuufi Taanzaaniyaa fayya qabeettii taasisuuf si waliin hojjachuu nan abdadha!'' jechuun tiwitar isaanii irratti barreessaniiru.

Saamiyaa Suuluhu Haasan erga pirezidaantiin Taanzaaniyaa duraanii Joon Maagufuufiin du'anii guyyaa lamaan booda kaleessa kakuu raawwachuun hooggantuu haaraa taatee muudamte.

Pirezidaantiin biyyatii boqatan Joon Maagufuuliin garuu haala ittiin weerara koronaavaayirasii to'ataa turaniin addunyaarratti mata dure ta'anii turan.

Taanizaaniyaan erga Caamsaatii as baayyina lakkoofsa namoota koraanaan qabamanii ifa gootee hin beektu. Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa akka itti makamtuuf gaafatulleen mootummaanis talaallii bituu didee ture.

Maagufuuliin bakka isaa vaayirasicha ittisuuf kadhananafi qorichawwan aadaatti akka fayyadamaniif waamicha taasisan.

Akkasumas, bu'a qabeessummaa maaskii kaawwachuu gadi xiqqeessaa turan.

Osoo Maagufuulii guyyaa Roobii dhiibee onneetiin du'unsaanii ifa hin taasiifamiin dura garuu, haala fayyaa isaarratti gaaffiiwwan ka'aa turan.

Torbanoota lamaa oliif ija ummataa duraa waan badaniif, qondaaltoonni siyaasaa mormiituu tokko tokkoos kornaavaayirasiin qabameera jechaa turan.