Mana jireenyaa Tiraamp Filooriidaa jirutti weerarri Covid-19 mudate

Mar-a-Lago

Madda suuraa, Reuters

Bakka manni jireenyaa mummeen Dolaandi Tiraamp itti argamu, Mar-a-Lagoon erga miseensoonni hojjattoota isaa wallakkaan Covid-19 qabamunsaanii barameen booda cufamuu midiyaan US gabaasan.

Rezoortiin Filooridaa kunis erga Tiraamp aangoo irraa bu'an baatii Ammajjiitiin booda akka mana jireenyaa idileetti tajaajilaa jira.

kilabiin Haroofi kutaa nyaataa 'la carte dining room' jedhamuun beekamu cufamuu ibsamus, garuu ammoo namoonni meeqa akka vaayirasichaan qabaman addatti hinhimne.

Tiraamp baatii Onkololeessaa darbe koronaavaayirasiin qabamanii kan ture yoo ta'u, baatii Ammajjii keessa talaallii fudhataniiru.

Tibba dhukkubsateettis, guyyoota hedduuf hospitaala ciisuun wallaansa argataa turuunsaanii ni yaadatama.

Tibba sanattis doozii gadaanaa qoricha dhukkuba qaamoolee argansuu wallaanuuf tajaajilu Deeksaamytaasoon fudhachuun akka wallaanaman himamee ture.

Akkasumas haatii warraa saanii Melaaniyaa Tiraamp fi mucaanshee dhiiraa Baaroonis akkuma qondaaltoota Waayita Hawuus Tiraampiitti dhiheenya qaban kan biraa hedduutti yeroo sana vaayirasichaan qabamanii turan.

Madda suuraa, EPA

Waashingitan Poosti ragaa karaa ergaa iimeelii hojjattoota riizoortichaatti ergame argeera jedheen, bulchiinsi riizoortichaa ''tarkaanfiiwwan barbaachisoo ta'an hunda nan fudhadha'' jechuun beeksiiseera.

Haata'u malee eddoon tajaajilawwan aaffeerraafi qophiilee biroo saaqaa turu jedhameera.

Ammajjii keessa, suuraalee qophii kabaja bara haaraa faranjootaa riizoortichatti qopheeffamee ture irratti kaafamanis, keessummoonni hedduun maaskii hinuffatiin mul'achu mul'iseera.

Kanaan walqabatees qophichi seera koronaavaayirasii biyyatti cabseera jedhamuun bulchiinsa naannichaa irraa akeekkachifni kennameeraaf.

Gama biraatiinammoo dhaabbanni riizoortii kun baatii dhufaa keessa Koree Biyyaaleessaa Paartii Riippablikaanootaatiin qophii bashannanaa keessuummeessuuf karoorafachu isaa Niiw Yoork Taayims gabaaseera.