Lola Tigraay: 'Kirara kiyya akka namaattiin itti haasa'a'- baqataa kiraara michoomfate

Lola Tigraay: 'Kirara kiyya akka namaattiin itti haasa'a'- baqataa kiraara michoomfate

Baqataan lammii Itoophiyaa kaampii baqattootaa Suudaniitti argamu kun, attamiin gadda isaatti dhagahamu kiiraaraan muziiqaa xabachuun akka obsu BBC'tti hime.