Hogganaan waraanaa Naayijeeriyaa Ibraahiim Attaahiiruu balaa xiyyaaraan lubbuun darbe

Ibrahim Attahiru

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Jeneraal Ibiraahim Ataahiruu ji'a Amajjii maxxansame

Hogganaan waraanaa Naayijeeriyaa Leetnaat Jeneraal Ibraahiim Ataahiiruu balaa xiyyaaraa kaaba-lixa naannoo Kaaduunaatti mudateen lubbuun darbe jedhan qondaalotni.

Balaan kuni yeroo xiyyaarri qilleensa hamaa keessa qubachuuf yaaluu mudate jedhan. Qondaalotni kudhan biroos balaa kanaan lubbuu dhabaniiru.

Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhaammaduu Buhaariin balaa kanaan ‘gaddi guddaa’ itti dhagahamuu ibsan.

Jeneraal Ataahiiruun nama ganna 54 yoo tahan baatii Amajjii keessa ture qondaalota waraanaa olaanoo irratti jijjiiramni gaafa taasifamu kan aangootti dhufan.

Finciltoota jihaadiistii loluuf humna waraanaa fooyyessuun karoora mootummaa keessaa tokko ture.

Humni Qilleensaa Naayijeeriyaa balichi otoo xiyyaarri buufata xiyyaaraa Kaaduunaatti qubachuuf jedhu mudatee jedhe.

Pireezidantichi ergaa Tiwiitara irratti barreessaniin,’’loltuun keenyi rakkoolee nageenyaa biyya keenya mudatan yeroo dhaabsisuuf fiixeerra gahetti duuti durse….’’ Jedhan.

Xiyyaarrii waraanaa Naayijeeriyaa hanqina lafa qubannaan magaalaa guddoo biyyattii Abujaatti balaan irra gahee, lubbuu namoota torbaa keessa turanii galaafateen ji’oota booda balaan xiyyaaraa inni miilanaa kuni mudate.