Ajajaan humna addaa Beenishaangul Gumuz duraaniifi namoonni sadi 'qaamolee hin beekamneen' ajjeefaman

Suuraa kuusaa keessaa: miseensa riphee loltotaa Kolombiyaa FARC jedhamu Ammajjii 16, 2017.

Madda suuraa, Getty Images

Ajajaan poolisii humna addaa Beenishaangul Gumuz duraanii dabalatee namoonni sadi hojiif imalarra osoo jiranuu qaamoota hinbeekamneen ajjeefamuu qondaaltoonni naannichaa BBC'f mirkaneessan.

Ajajaan humna addaa naannichaa duraanii Obbo Farada Boojjii namoota biraa waliin hojiif gara Godina Kamaashii, aaanaa Sadaal wayita imalaa turaniitti guyyaa Roobii ajjeeffamuu himan.

Komishinarri Ittaanaa Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz Misgaanaa Injifataa BBC'tti akka himaniitti, ajajaan duraanii Farada Boojii hanga dhiheenya aangoorraa kaafamaniitti waggoota dheeraaf ajajaa humna addaa naannichaa ta'uun hojjatanii turan.

Ajajaa duraanii kana waliin namoonni sadii kan ajjeefaman yoo ta'u, kanneen ajjeefaman keessaa tokko qondaala paartii biyya bulchu Badhaadhinaa yoo ta'an, tokko ammoo konkolaachisaa isaanii turan jedhan.

Hanga ammaattis shakkii malee qaamni ajjeechaa kan raawwate eenyu akka ta'an akka hinbeekamne himuun, kana adda baasuuf qorannoon atattamaan kan gaggeeffamu ta'uu dubbatan.

Ajajaan duraanii kunis haaluma nageenyaatiin walqabatee hojii motummaatiif osoo deemaa turanuu daandiirratti qaamoolee hanga ammaatti adda hinbaaneen ajjeeffamuu himan qondaalli mootummaa kun.

''Taatee kanaan ajajaa Farada dabalatee namoonni sadii battalumatti yoo ajjeefaman, tokko lubbuun bahee, tokko ammoo eessa buuteensaa hinbaramne,'' jedhan.

Namoota ajjeefaman kanneenis guyyaa Kamisaa sirni awwalcha isaanii raawwatamuufi dhimmicha qorachuuf garee bobbaasuuf akka jiran Komishinarri Ittaanaa Poolisiin Naannoo Beenishaangul Gumuz Misigaanaa BBCtti himan.

Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti haleellaa yeroo garagaraatti taasifamuun lubbuun namoota baay'ee yoo darbu, kaan immoo miidhamaaf saaxilamuu yeroo garaagaraatti gabaafamaa ture.

Haleellaa naannichatti raawwatuun du’aa fi miidhama qaamaan dabalataan, namootni kumaatamaan lakkaa’aman qe’eerraa buqqa’aniiru.

Qondaaloti naannichaa warreen haleellaa irra deddeebiin dhaqqabsiisan, ’’finciltoota, ergamtoota TPLF fi ABO-shanee waliin hojjetu,’’ jechuun yeroo garagaraatti ibsaniiru.

Haatahu malee haleellaa kanaaf qaamni achii as bahee ifatti itti gaafatamummaa fudhate hin jiru.