Israa’el Iraan doonii boba’aa geejibu haleelteetti jechuun himatte

Ministeera haajaa alaa Israa'el

Madda suuraa, EPA

Israa’el Iraan doonii boba’aa deddeebisu haleelteetti, kanaanis lammiileen Biritiish tokkoo fi Roomaaniyaa tokko ajjeefamaniiru jechuun himatti.

Dooniin dhaabbata Zodiac Maritime jedhamuufi teessoonsaa Landan taheen hogganamu, naannoo qarqara galaanaa Omaanitti ture haleellaan kan irra gahe.

Dhaabbatichi qabeenya dhaabbata tajaajila doonii Israa’el Eyal Ofer yoo tahu, innis dubbii kana qulqulleessuuf hojjechaan haa jedhuyyuu malee, Ministirri Alaa Israa’el Yaarii Laapiid garuu Jimaata kaleessaa kuni ‘shororokeessummaa Iraani dha’ jechuun himataniiru.

‘’Iraan rakkoo Israa’el qofa miti,’’ jedhan Laapiid ibsa isaanii: ‘’Addunyaan kana callisaan ilaaluu hin qabu,’’ jedhan.

Haa tahu malee, odeeffannoon dabalataa waa’ee haleellaa kanaa ammallee ifaa hin taane, Iraanis himannaa irratti ka’eef deebii hin kennine.

Mudannoon kuni naannichatti muddama kan jabeessu yoo tahu, gabaasonnii tokko tokko haleellichi dirooniidhaan deeggaramet raawwate jedhu.

Dubbii himaan mootummaa UK, ‘’dubbii kana qulqulleessuuf yaalaa jirra,’’ jedheera.

‘’Lammii Biriitiish yeroo dooniin naannoo qarqara galaanaa Omaanitti haleelame du’e ni yaadannas,’’ jedha ibsi bahe.

Kana malees, dooniiwwan, ‘’seera idil-addunyaa hanga eeganitti bilisaan socho’uu qabu,’’ jedha.

Gaafa Jimaataa, dhaabbati Zodiac Maritime namoonni lama du’uu isaanii ‘’gadda guddaan ibsina,’’ jechuun miidhaan biraa akka hin qaqqabne himeera.

Yeroo ammaa dooniin to’annoo hojjettootaafi loltoota galaanarraa Ameerikaan deeggaramuun gara lafa nagaatti deemaa jirti jedheera.