Waraana Tigraay: Haleellaa Afaar keessatti raawwateen lammiileen nagaan ajjeefamuufi madaa'uun ibsame

Buufata sababa haleellaan gubate

Madda suuraa, AFAR COMMUNICATION

Ibsa waa'ee suuraa,

Buufata sababa haleellaan gubate

Naannoo Afaar Godina 4 [Fanti Rasuu] keessatti haleellaa meeshaa waraanaa cimaan raawwateen namoonni hedduu lubbuu dhabuufi kaan miidhamuu qondaalonni naannichaafi maddeen hospitaalaa BBC'tti himan.

Hoogganaan Kominikeeshinii naannichaa Obbo Ahimad Haaloyitaa BBC'tti akka himanitti, kanneen lolaan buqqa'an irratti haleellaa kan banan finciltoota TPLF'dha jechuun lammiileen nagaa miidhamuu himan.

Daariktera ol aanaan UNICEF, Henrita Fooree ibsa baasteen, haleellaa Affaaritti buqqaatota buufata fayyaa fi maneen barnootaa keessa jiran irratti raawwatee ijoollee 100 ol waliigala namoota 200 ol galaafate balaaleffate.

Kanneen haleellaa kanaan miidhaman hospitaala Duptii geeffamuun isaanii gabaafameera. Obbo Ahimed waa'ee haleellaa kanaa Jimaata darbe dhagahuu himan.

Haleellaa raawwateen namoota meeqa irratti miidhaan akka dhaqqabe kan gaafataman Obbo Ahimad, ''dubartootaafi daa'imman hedduudha'' jechuun ala lakkoofsaan hin ibsine.

Hojii gaggeessaan hospitaalichaa Dr Mohaammad Yusuuf daa'immaniifi dubartoonni 40 ol haleellaan irratti dhaqqabe wal'aansaaf gara hospitaalichaa dhufuu BBC'f himaniiru.

UNICEF waa'ee haleellaa kanaa maal jedhe

UNICEF, haleellaa Affaaritti buqqaatota buufata fayyaa fi maneen barnootaa keessa jiran irratti raawwatee ijoollee 100 ol waliigala namoota 200 ol galaafate balaaleffate.

Naannichatti dhiyeessiin nyaataa barbadaa'uu himuun hanqinni nyaataa ariifachiisaan akka mudachuu malu beeksise.

Daariktera ol aanaan UNICEF, Henrita Fooree, " Waraanni hamaan Affaariifi naannolee olla Tigiraay keessatti gaggeeffamaa jiru ijoolleef waan hamaadha.

Tigiraay keessatti waraanni ji'ootaaf gaggeeffame ijoollee 160,000 dabalatee uummata 400,000 balaa beelaaf saaxileera. Uummatni miliyoona afur naannoo Tigiraayiif naannoo olla Affaar keessatti deeggarsa nyaataa ariifachiisaaf isaan saaxileera,'' jedhe UNICEF.

Uummatni 100,000 tahan haaraan tibbana qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru kan jedhe ibsi UNICEF,duraan sababa lolichaan namootni qe'ee gadhiisanii baqatan miliyoona lama tahu jedhe.

Dabalataan hojii gaggeessaan hospitaalichaa Dr Mohaammad Yusuuf, namoonni dabalataa miidhaman dhufu jedhamee eegamaa turuu eeruun ta'us daandii gubbaatti du'uu isaanii dhagahuu isaanii dabalanii himaniiru.

Hospitaala erga gahanii booda namoonni 12 du'uu isaanii kan himan Dr Mohaammad, namoonni lama immoo wal'aansa olaanaaf gara Finfinnee ergamuu isaanii dubbatan.

Haleellaa buufata fayyaa Gaalikomaarra dhaqqabeerratti dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa,''himni waraanaa Abiy Ahimed loltoota keenya irratti gaafa Adoolessa 5,2021 haleellaa banan. Humni duubatti deebi'e mankuusaa mootummaa dhiyeessii guutuu qabu gube,'' jedhe.

Akka Dubbii Himaan naannichaa jedhanitti waraana naannichatti uumameen godinichatti namoonni 76,000 ol buqqa'anii buufata afur keessa qubataniiru.

Kanneen haleellaan irratti banamees namoota lola baqatanii buufata fayyaa Gaalikoomaa buufatan akka ta'e BBC'f ibsan.

Kanneen baqatanii haleellaan irratti banamuu ibsame kunneen godinicha Aanaa Yaaloofi Gollinaati qabeenyaafi qe'ee isaaniirraa buqqa'uun aanaa Gollinaa buufata fayyaa Gaalikomaatti buufatanidha.

Dabalataan, kaan yeroof mana barnootaa keessa dahatanii turan jedhameera.

Naannichi akka beeksisetti haleellaan baname meeshaa waraanaa guddaan ta'uufi namoota hedduu irratti miidhaafi duuti dhaqqabeera.

Haleellaa raawwateen kanneen miidhaman gara Hospitaala Dubtii geeffamuullee dubbatan.

Dr Mohaammad akka himanitti kanneen miidhaman aaraan, ibiddaan akkasumas yeroo dhukaasi raawwate itti faca'e akka ta'e eeran.

Madda suuraa, AFAR COMM

Ibsa waa'ee suuraa,

Kanneen lolichaan buqqa'an

Kanneen keessaa haalli namoota aaraafi ibiddaan miidhaman hammaataa ta'u dubbatan.

Hoogganaan kominikeeshinii Obbo Ahimad akka jedhanitti buufata fayyaa baadiyyaa Gaalikomaatti baqattoonni 30,000'tti tilmaamaan turani.

Aanolee naannichaa afuritti jechuunis Yaaloo, Awaa, akkasumas Awuraatti lolli akka gaggeeffamaa jiru himuun hidhattooni TPLF bu'uuraalee misoomaa aanolee kana keessa jiran irratti midhaa dhaqqabsisaniiru jechuun himatu.

Bakka haleellaan dhaqqabetti maloonni bilbilaa akka hin jirre kan dubbatan qondaalli kuni waa'ee haleellaa raawwate Jimaata waaree booda odeeffatuu himan.

Buufatichatti kuusaan nyaataa Sagantaa Nyaataa Addunyaafi Mootummaa Federaalaa irraa argame akka jiru kan dubbatan qondaalli kuni haleellaa kanaanis guutummaa guututti gubatuu himan.

Mootummaan federaalaa naannoo Tigraay keessaa bahuun erga labsii dhukaasa dhaabuu gam-tokkee labsee booda ture humnoonni Tigraay gama Afaariifi Amaaraa haleellaa kan banan.

Naannoon Afaar sababa lola kanaan lammiileen 70,000 ol buqqa'u yoo himu Naannoon Amaaraa immoo namoonni 200,000 ol buqqa'uu beeksise.