Turkiifi Itoophiyaa: MM Abiy affeerraa pirezidant Erdogaaniin daawwannaaf Tarkii seenan

MM ABiy AHimad

Madda suuraa, Waajjira MM

MM Abiy Ahimad afeerraa pireezidant Tayip Erdogaaniin Roobii Hagayya 18, 2021 daawwannaaf gara Tarkii imalanii simannaan taasifameefi jira.

MM Abiy erga lolli Tigraay eegalee biyyoota ollaa akka Keeniyaa, Jabuutii fi Eertiraa irraa kan hafe fagaatanii yoo imalan kun kan jalqabaati.

Torbee lama dura MM Abiy fi pireezidantiin Tarkii Tayip Erdogaan bilbilaan erga mari’atanii booda, Tarkiin Itoophiyaaf deeggarsa barbaachisu mara akka gootu Erdogaan waadaa galanii turan.

Hogganoonni lamaan marii bilbilaan godhan irratti nagaa fi tasgabbiin Itoophiyaa Tarkiif barbaachisaa ta’uu pireezidant Erdogaan dubbachuun isaanii gabaafamee ture.

Boru [Roobii] daawwannaaf gara Tarkii akka imalan kan himame MM Abiy Ahimad guyyoota meeqaaf akka turan hin ibsamne.

Daawwannaan isaanii kun waggaa 125ffaa biyyoonni lamaan hariiroo dipiloomasii itti tolfatan waliin walirra bu’uun daawwannicha adda godha jechuun Anaadooluun daarektoreetii komunikeeshinii Tarkii waabeffachuun gabaaseera.

Turtii isaaniitin hogganoonni lamaan waa’ee hariiroo biyyoota lamaanii akkasumas dhimma nageenya Itoophiyaa irratti ni mari’atu jedhamee eegama.

Tarkiin biyyoota Itoophiyaa keessatti invastimantii guddaa qaban keessaa tokkodha.

Keessumaa warshaalee huccuu fi shiboowwan elektirikii omishan dabalatee kaampaniiwwan Tarkii Itoophiyaa keessaa invastimantii doolaara biliyoona 2.5 ta’u akka qaban amma dura Anaadooluun gabaasee ture.

Madda suuraa, Anadolu Agency

Ibsa waa'ee suuraa,

Hariiroo Turkiin keessumaa gama diinagdeen Itoophiyaa waliin qabdu akka cimu gaheen Pirezidantii duraanii Itoophiyaa olaanaadha

Diingadee qofa osoo hin taane gama siyaasaatiinis Tarkiin biyyoota Baha Jiddugaleessaa keessatti dhageettii guddaa qaban keessaa tokko.

Torbee darbe dura taa’aan mana maree waraanaa Sudaan jeneraal Abdulfattaa Al-Burhaan affeerraa Erdogaaniin Tarkii daawwatanii turan.

Daawwannaa guyyoota lamaa booda Jimaata darbe gara biyya isaanii kan deebi’an jeneraal Al-Burhaan, Tarkii waliin waliigalteewwan gara garaa mallatteessaniru.

MM Abiy Ahimad gara Tarkii kan imalan wayita ergamaan addaa Ameerikaa kan Gaanfa Afrikaa Jeefrii Feeltiman dhimma waraanaa Tigraay irratti mari’achuuf Itoophiyaa jiranitti.

Jeefrii Feeltiman gara Itoophiyaa kan dhufan yeroo lammataaf yoo ta’u waraanni Kaaba Itoophiyaatti babal’ataa dhufe mariin akka xumura argatu Joo Baayidaniin ergamanii gara Itoophiyaa dhufuu Rooyitars gabaaseera.

Qondaalli kun Kibxata galgala wayita Finfinnee gahan MM itti-aanaa fi ministira haajaa alaa Itoophiyaa Obbo Dammaqaa Makonnin waliin wal arganii mari'achuu ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa ibseera.Akka ministeerichi jedhutti hogganoonni lamaan waa'ee hariiroo biyyoota lamaanii, seena-qabeessa, yeroo dheeraa lakkoofsisee fi fedhii waloo irratti hundaa'ee mari'ataniiru.Itti dabaluunis Obbo Dammaqaan haleellaa TPLF raayyaa ittisaa irratti raawwate jalqabarraa ka'uun qondaala Ameerikaa kanaaf ibsaniiru.TPLF naannoo Affaar fi Amaaraa weeraruun yakkaa fi badii hedduu dhaqqabsiisuus, Ameerikaan callisaan ilaaluu Obbo Dammaqaan komataniiru.Jeefree Feeltiman gama isaaniin imaammati Ameerikaan Itoophiyaa irratti qabdu, birmadummaa, nagaa fi tokkummaa Itoophiyaa kan bu'uura godhatedha jechuu ibsi ministeerichi baase ni hima.Ibsichi waa'ee waraana Tigraay qondaalli US kun maal akka jedhan hin ibsine.

Amma dura gargaarsa namoomaa waraana Tigraayiin daddaaqamuuf furmaata barbaacha gara Itoophiyaa dhufanii kan turan hoggantuun USAID Samaantaa Paawor, MM Abiy arguu fedhanis osoo hin argiin deebi’uu dubbatanii turan.

Mootummaan Itoophiyaa Aadde Samaantaa Paawor osoo hin dhufiin dura MM Abiy arguu akka hin dandeenye itti himamee ture jedheera.