Haayitiitti baay'inni namoota kirkira lafaatiin du'an 2000 ta'uuf

Sodaa lakkoofsi balichaan du'anii dabala jedhu ammas jira

Madda suuraa, EPA

Ibsa waa'ee suuraa,

Sodaa lakkoofsi balichaan du'anii dabala jedhu ammas jira

Kirkira lafaa cimaa Dilbata Haayitii keessatti mudateen yoo xiqqaate namoonni 1,941 tahan lubbuu dhabaniiru. Lakkoofsa duraan himame irraa lakkoofsi namoota du'anii 500niin dabaluu isaati.

Sababa kirkira lafaa maginitiyuudii 7.2 mudateen namoonni 10,000 tahan madaa'anii, kan achi buuteen isaanii hin argamnes jiru.

Hojiin lubbuu baraaruu biyya Kaaribiyaan kana keessatti sababa bokkaa cimaa bubbee makate 'Tropical Storm Grace' roobeen danqameera.

UN yoo xiqqaate ijoolleen 500,000 tahan mana jireenyaa, nyaataa fi bishaan qulqulluu hin qaban, yookaan ammoo hanqinni mudateera jedhe.

Maatii baay'een Haayitii keessaa sababa kirkira lafaan waan qaban hundaa dhaban miiluma isaaniin lolaa keessa dhaabatanii jiru,'' jedhe Buruunoo Maa'es, biyyichatti bakka bu'aan Unicef.

Uummanni kumaatamni balichaan mana jireenyaa isanii dhaban mana jireenyaa isaanii balichaan caccabetti deebi'uurra sharaa keessa turuun bokkicha dabarsaa jiru.

Kibbi Lixaa heeyitii balichaan akka malee idoo miidhamedha. Keessumaa naannoo magaalaa Les kaayes.

''Kaleessa [Kibxata] galagala, naannoo waldaan daheeffadhee ture. Garuu lafichi ammas socho'uu dhagahu fiigeen asumatti deebi'e,'' jedhe jiraataan Magaalii Kaadet jedhamu AFPtti akka himetti.

Magaalicha keessa manneen caccabuun hafan jala galuun namootni dahoo godhatanii jiru. Hospitaalonni namoota balichaan miidhaman wal'aanuuf waan rakkataniif dhiyeessii dabalataa barbaadu.

Error message: If this image does not load your device may not support this visualization

Error message: If this image does not load your device may not support this visualization

Socho'i lafaa kun biyya hiyyeettii rakkoo hedduu keessa jirtuu fi ji'a darbe keessa ammoo pirezidaantiin ishee ajjeefame irra miidhaa guddaa gaheera.

Ministirri muummee Eriyeel Heenerii hanga filannoon gaggeefamutti aangoo irra akka turan tahe, labsii yeroo muddamaa ji'ootaaf turuu labsuun ''uummanni akka tokummaan agarsiisu'' dhaaman.

Heeyitiin balaa Haarikeen Maatiw bara 2016 mudate dabalatee balaa uumamaa hedduun yeroo baay'ee miidhamteetti.

Bara 2010 sochii lafaa biyyittiitti mudateen namoota 200,000 galaafachuun bu''uuraalee misoomaa fi dinagdee biyyattii akka malee miidhe.