Waranaan Tigraay: Hidhattootni TPLF Gondar Kibbaatti saamichaafi bu'uura misoomaa mancaasun himataman

Soldiers of Tigray Defence Force (TDF) walk in lines towards another field in Mekele, the capital of Tigray region, Ethiopia, on June 30, 2021.

Madda suuraa, Getty Images

Hidhattootni TPLF naannoo Amaaraa Godina Gondar Kibbaa naannolee to'annoo isaanii jala turan keessatti saamichaa raawwachuun, bu'uuraalee misoomaa mancaasuun gabaafame.

Jiraattotniifi hoogganaan waajira Paartii Badhaadhinaa godinichaa BBC'n dubbise humnootni TPLF naannicha to'achuuf duula gaggeessan keessatti darbees erga naannicha to'atanii jiraattota ajjeesuu himan.

Hoogganaan waajirichaa obbo Yirgaa Siisaay finciltootni TPLF godina isaanii seenuun addatti Gaayinti, Nifaas Mawucaa, Gibigibi Saaleeh, Gunaa, Bagemidiri fa'aa to'atanii turanii jedhan.

Yeroo kanattis naannolee kana keessa hospitaalota, buufata teeknikaa fi ogummaa, buufata xiqqaa humna ibsaa, baankiiwwaniifi bu'uuraalee misoomaa fi qabeenya dhuunfaa saamaniiru jedhan aanga'aan kun.

Kanneen fudhatanii deemuu hin dandeenye ammoo barbadeessaniiru jedhan.

Magaalaa Nifaas Mawucaa keessatti jiraataa kan ta'an hojjetaan mootummaa obbo Alemmaaw Xigaabuu, guyyoota sadiifi afuriif naannoo ollaa Dabrazabiix jedhamu waraanni dhukaasa meeshaalee gurguddoon gaggeeffamaa akka ture yaadataniiru.

''Finciltootni kun erga magaalaa keenya galanii bu'uuraalee misoomaa uummatni itti dhimma bahu buufata fayyaa, hospitaala, manneen barnootaafi baankiiwwan saamaniiru, fayidaan ala akka ta'anis godhaniiru,'' jedhan.

Madda suuraa, AMHARA COMMUNICATION

Miidhaan guddaan qaqqabeera bakka jedhame magaalaa Nifaas Mawucaatti baankiin daldalaa Itoophiyaa dameen Fitaawraarii Gabriyyee saamameera.

Hoji gaggeessaan damee sanii Alemnew Siyyuum BBC'tti yoo himan maallaqni miiliyoona 20 tilmaamamu saamamuufi manca'uu dubbatan.

Humnoota naannichaa hidhataniin cinatti hawaasni gareenis dhuunfaanis finciltoota ofirraa ittisuuf yaalii gochuu himanii kanaan walqabatee hanga ammaatti namootni 21 ajjeefamuu obbo Yirgaan himaniiru.

Jiraataan magaalittii biroon obbo Yaareed namoota ajjeefamaniin cinaatti sodaarraa kan ka'e namootni bakka biraatti baqatan waan jiraniif, lakkoofsa sirrii namoota du'anii kan beekan warri baqatan yeroo deebi'an ta'uu dubbataniiru.

''Nifaas Mawucaa namni waraana kana dura beeku har'a osoo dhufee, magaalattii ta'uu ni shakka. Magaalaa beekan sana ta'uu ija jabinaan dubbachuun nama rakkisa, diigameera,'' jedhu obbo Alemmaaw.

Itti dabaluunis ''Kaniin ani beekuun ganda kana kan jiraatan kanan maqaan beeku dabalatee namootni 20 ajjeefamaniiru,'' jedhaniiru.

Obbo Yirgaan ammoo qabeenyi qotee bulaa ''horiin manaa diinaan rukutamaniiru. Horiin, fardeen, hoolonni qotee bulaa badaniiru'' jedhan.

Hoggansi waajira Bilitsiginnaa Godinichaa obbo Yirgaan hospitaalaan dabalataan buufataaleen fayyaa torba saamamanii mancaafamaniiru jedhan.

Finciltootni TPLF kutaalee godinichaa to'atanii kan turan guyyoota saddeetiifi sagaliif akka ta'ellee dubbataniiru obbo Yirgaan.

Naannoleen godinichaa kunniin Wiixata darberraa eegalee to'annoo humnoota raayyaa ittisa biyyaafi kan naannoo Amaaraa jalatti deebi'us himaniiru.

Mootummaan Federaalaa labsii dhukaasa dhaabuu gam-tokkee labsee naannoo Tigraay keessaa erga bahee booda finciltootni TPLF naannolee ollaa ta'an Affaariifi Amaaraa keessa haleellaa raawwachuun bakka tokko tokko qabataniiru.

Sababa kanaanis naannolee lamaan keessatti namootni qe'eerraa buqqa'anii deeggarsa namoomaa fedhan 500,000 ol gahuu waajirri Ministira Muummee ibseera.