Afgaanistaan: 'Haleellaan hammaatus US lammiileeshee Afgaanistaan keessaa baasuu inuma xumurti'- Baayidan

Hospital staff bring an injured man for treatment after the Kabul airport attack

Madda suuraa, Getty Images

Haleellaan boombii loltoota US 13 dabalatee namoota 90 galaafate, namoota Afgaanistaan keessaa baasuu irraa boodatti nu hin deebisu jedhan Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayidan.

"Ergama kana xumuruudhuma qabna, ni xumurras. Kanneen yakka kana raawwatan adamsinee gatiisaanii ni kenninaaf. Gochi shororkeessitootaa hamilee nu hin buusu,'' jedhan.

Haga ammaa namoonni 100,000 caalan, biyya Hagayya gaafa bultii 15 bulchiinsa Taalibaan jala galte, Afgaanistaan keessaa baafamaniiru.

Garuu ammallee namoonni hedduun guyyaa dhumaa Hagayya 31 dursanii ba'uuf jecha gara buufata xiyyaaraatti heddumminaan fiigaa jiru.

Haleellaan Kamisa kaleessaa naannawa buufata xiyyaaraatti mudate, tokko seensa Abbey jedhamu (Abbey Gate), bakka hojjettoonni US fi Biriteen qubatanii kanneen Afgaanistaan keessaa ba'aniif haala mijeessanitti mudate.

Yeroo muraasa booda ammoo hoteela qondaaltonni Biriteen keessa qubatanii lammiilee Afgaanistaan gara biyyasaanii imaluuf jiraniif haala mijeessaa turanitti raawwatame.

Haleellaa sanaan kan rifatan namoonni Afgaanistaan gadi dhiisanii ba'uuf jiran hedduun, gara xiyyaarota US fi Biriteenitti fiigaa turan.

Qondaaltonni US fi Biriteen gareen ISIS bakka bu'ee bakkichatti argamu, ISIS-K jedhamu ammallee yakka badanii balleessuu raawwachuu mala sodaa jedhuun hawaasa akeekkachiisan.

Gareen kun haleellaa sana raawwachuu amaneera.

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Haleellaa sana booda magaalattiin aaraan ukkaamamtee turte

Haleellaan kun karoora mootummaan Joo Baayidan lammiileesaanii baasuuf yeroo xumuraa Hagayya 31'tti qabatan kan qoruudha.

Yeroo ammaa loltoonni US 5,800 ta'an fi loltoonni UK 1,000 ta'an buufata xiyyaaraa Kaabul buufatanii jiru.

Yeroo ammaa lammiileen 104,000 ta'an Afgaanistaan keessaa baafamaniiru, kanneen keessaa 66,000 kan ta'an lammiilee US yoo ta'an, 37,000 kan ta'an ammoo lammiilee biroo kanneen US waliin michummaa qabaniidha.