Beenshangulitti haadhoolii daa'imasaanii waliin hidhaman 19 gadhiifaman

Atsixaa KMNI

Madda suuraa, EHRC

Naannoo Beenishaangl Gumuuz Godina Matakkal Aanaa Bulan keessatti dubartoonni 19 abbaan warraasaanii badiin shakkaman daa'imman waliin hidhamanii jiran gadhiifamuunsaanii Komishiniin Migra Namoomaa itoophiyaa beeksiise.

Komishinichi ibsa duraan baaseen gochaan kun 'seeraan ala' jechuun yaadeessaa ta'ufi haadhooliin kunneen atattamaan akka gadhiifamaniif gaaffachuunsaa ni yaadatama.

Komishinichi ibsa fuula miidiyaa hawaasaa isaarratti Sambata kaleessaa baaseen, dubartoonni daa'imman waliin hidhaman kunneenis haadha warraa naannichatti namoota shakkamuun barbaadamanii ta'u dhagaheera jedhe.

Haata'u malee Komishinichi ergaa toora tiwitara isaarratti Dilbata gara galgalaa barreesseen, haadhooliin daa'imasaanii waliin hidhaman 19 akkasumas dhiiroonni torban gadhiifamu mirkanneeffadheera jedhe.

Itti dabaluunis deebii saffiisaa aanga'oota naannichaatiin kennemmeefiin jajjabeefamuu himeera.

Shakkamtoonni jedhamanis tarkaanfii komaandi poostii naannichatti nagaa buusuuf hundaa'eefi aangawoota godinichaa dhimmisaa ilaallatuun fudhatameen walqabtee kan barbaadamaniidhas jedheera ibsichi.

Kana malees namoonni torba shakkamtoota duraan hidhaarra turaniif mirga wabii kenniitanii jirtu ykn wabiin gadhiiftan jedhaman hidhamusaanii ilaalchisuun, namoonni kunneen kan hidhaman shakkamtoonni dambii wabii cabsuun baduusaanii hordofee akka ta'e aanga'oota naannichaa irraa hubachuu Komishinichi beeksiseera.

Naannoo Benishaangul Gumuuz kan haleellaawwan yeroo garaa gaaraa keessatti raawwatamutti tasgabbiifi nageenya mirkanneessuuf tarkaanfiiwwan hedduun fudhatamaa jiraachu himameera.

Keessattuu dhiheenya kana Hagayya 31, 2021 Aanaa Bulan Doobiitti haleellaa hidhattootaan raawwatameen miseensoonni milishaa 5 erga ajjeefamuun gabaafameen booda tarkaanfiiwwan cimanii itti fufaniiru jedheera Komishinichi.

''Haata'u malee bakka shakkamtootaa haadha warraa isaanii hidhuun seeraan kan dhorkame,'' ta'u Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa isaatiin himeera.

Komishinichi dhimmicha kan hordofuu fi qaamoolee motummaa dhimmisaa ilaalatu waliin irratti mari'achu kan itti fufu ta'u beeksise ture.