Hariiroo Itoophiyaafi Sudaan: Waraanni Sudaan finciltoota Itoophiyaa hin deeggarre jechuun waakkatte

Abddal Fattaah al-Burhaan ajajaa humnoota waraanaa Sudaanidha

Madda suuraa, Anadolu Agency

Ibsa waa'ee suuraa,

Abddal Fattaah al-Burhaan ajajaa humnoota waraanaa Sudaanidha

Sudaan finciltoota Tigraay deeggarti jechuun isa qondaaltonni Itoophiyaa himatan mormuun waakkatte.

Waraanni Itoophiyaa finciltoota Adda Bilisa Baasaa Ummata Tigraay (ABBUT/TPLF) gama Sudaanii Itoophiyaatti ce'uf turan 50 ajjeesuufi 70 madeessuu gaafa Jimaataa himeera.

Qondaaltonni Itoophiyaa gama Lixa biyyattii Hidhi Haroomsa Guddichi Itoophiyaa jiruun humnoota dhufan irratti tarkaanfii fudhatamuu wayita himan kun yeroo jalqabaaf miti.

Gareen Janaraal Fissahaan hoogganamu gama Lixa biyyattii Benishaangul Gumuziin ''hidha haaromsa Guddicha Itoophiyaa danquuf yaalii lama taasise'' jechuun Letinaant Janaraal Baacaa Dabalee gaafa Sambataa himaniiru.

''Kan jalqabaan humni 500 ta'u yoo dhufu 190 ajjeefamee gara dhufetti deebi'eera. Isatti aanuunis 200 dhufan keessaa 60 kan ta'an jalaa rukutamanii gara Sudaanitti deebi'eera,'' jedhan.

''Yaaliin juntaa keessaafi alaan waraana qindeessuun qacaramtoota alaas fayyadamuun Itoophiyaa bittimsuuf,'' taasisaa ture hin milkoofne jechuun dubbataan.

Waraanni Itoophiyaa hidhattoota kana waliin meshaalee waraanaa garaagaraallee to'achuu hime.

Gaafa Jimaataa Dubbii Himaan Waraana Sudaan Birgaader Janaraal Al-Xaahir Abu Haja himannaan Itoophiyaa ''bu'uura hinqabu'' jechuun ibsuu Sudaan Tiribuun gabaaseera.

''Sudaaniifi waraanni ishii dhimma keessoo Itoophiyaa keessaas ta'e biyyoota ollaa kaan keessa hin seenu,'' jechuun himan.

Hariiroo Itoophiyaafi Sudaan

Itoophiyaafi Sudaan waggoota dheeraaf hariiroo cimaadha jedhamu qabaachaa turan. Hariiroon kunis gama siyaasaa qofa osoo hin taane aadaafi jiruufi jreenya ummataan kan cime ture.

Bara bulchiinsa pirezidantii duraanii Sudaan Omaar Hasan al-Bashir hariiroon kun cimee itti fufee ture. Keessumaa al-Bashir hidha Abbayyaa Itoophiyaan ijaaraa jirtu deeggaraa turan.

Al- Bashiir buusuuf mormii taasifamaa tureefi muddamasiyaasaa biyyattii keessatti dhalate furuu keessatti gaheen Ministira Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad bahan murteessaa ture.

Haa ta'u malee, yeroo keessa ejjennoon Sudaan Hidha Abbayyaa irratti qabatte jijiiramu eegale.

Sudaan ejjennoo Masrii deeggaruun Itoophiyaan waliin osoo waliigalteen hin gahamiin Itoophiyaan hidha Abbayyaa guutuu hin qabdu jechuun dhimmicha hanga UN geessaniiru.

Madda suuraa, FDRE Defense Force, Ethiopia

Ibsa waa'ee suuraa,

Meeshaawwan waraanaa Raayyaan Ittisa Biyyaa Itoophiyaa hidhattoota TPLF irraa B/Gumuzitti to'adhe jedhe keessaa

Itoophiyaan kanuma keessa hidha guddicha Afrikaa ta'uf jedhu kana yeroo lammataaf bishaan guutuun milkiin xumuruu ibsite.

Waggaa kanammoo dhimmi lafa Itoophiyaafi Sudaan daangessuufi qotisaaf mijataa ta'e, Al-Fashagaa, biyyoota lamaaniif madda waldhibdee ijoo ta'eera.

Bakkee kana waraanni Kaaba Itoophiyaatti eegale guyyoota muraasatti ture waraanni Sudaan kan to'ate. Itoophiyaan immoo kana mormuun yeroo adda addaatti ibsaa turte.

Hariiroon Sudaaniifi Itoophiyaa rakkoo keessa osoo jiru MM Sudaaniifi Dura Taa'aan IGAD Abdallaa Hamdook dhimma waraana Tigraay irratti jaarsummaan hiikuuf yaada dhiheessanii turan.

Itophiyaan garuu jaarsummaa Sudaanitti ''hin amanu'' jechuun deebiste.

''Hariiroon yeroo ammaa Sudaan waliin qabnu xiqqoo kan daandii qabate miti. Walamantaan qondaaltota Sudaan waliin jiru erga loltoonni biyyattii daangaa Itoophiyaa cabsuun seenanii laafeera.

''Marii kamuu gaggeessuuf ammoo walamantaan jiraachuu qaba. Kanaafuu Sudaan mariif haala mijeessuu keessatti qooda fudhachuun dura dhimmoonni kunneen furamuu qabu,'' jechuun Dubbii Himtuun MM Abiy dubbatan.

Ergasii Sudaan abaasaaddara ishee Finfinnee jiran gara biyyaatti waamun ishee ni yaadatama.