US fonqolcha mootummaa Giinii balaaleffatte, loltoonni kaabinoota walga'ii waaman

Loltoota Giinii

Madda suuraa, EPA

Mootummaan US fonqolcha pireezidantii Giinii irratti loltootaan raawwatame mormuun ibsa baase.

Isa humni waraanaa biyyattii aangoo mootummaa qabachuu himatus balaaleffate.

Qaamoleen walmorkan hunduu hokkara tasgabbeessuun karaa olaantummaa seeraa hordofeen deemuu qabu jedhe.

Mootummaan US ibsa isaa keessatti, ''Hokkarri fi tarkaanfii heeraa biyyaan olta'e fudhachuun nageenya, tasgabbii fi badhaadhina Giinii kan balleessuudha,'' jedhe.

Pireezidantiin Giinii Alfaa Kondee aangoorraa fonqolchamuu hordofee wayita biyyoonni Afriikaa fi addunyaa hedduun mormiisaanii dhageessisaa jiranitti mootummaan US ibsa balaaleffannaa kana kan baase.

Gareen diinagdee biyyoota Lixa Afriikaa, Ecowas, fonqolcha mootummaa Giinii keessatti taasifame mormuun, ''jijjiirraa mootummaa bu'uura heeraa hin qabne kamuu gatii dhabsiisuuf'' akka hojjetu ibseera.

Pireezidanti Alfaa Kondee kabaja isaaniif malu akka argatanii fi waahillan isaan waliin hidhaman waliin haalduree tokko malee akka gadi dhiifaman gaafateera jaarmiyaan kun.

Hoogganaa Olaanaan Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii Antooniyoo Guteerez fi Gamtaan Afriikaa fonqolcha mootummaa kana mormuun, pirezidant Kondeen hatattamaan akka gadi dhiifaman gaafatan.

Carraan pirezidaanticha eeggatu hin beekamu, viidiyoo hin mirkanoofne kan waraanni biyyattii mul'iseen alatti eessa akka jiran ifatti hin beekamu.

Humni waraanaa biyyattii pirezidaanticha qabuu fi aangoo mootummaa to'achuu viidiyoo waraabanii gadi dhiisan keessatti ibsaa turan.

Haata'u malee ministeerri ittisaa biyyattii yaaliin mootummaa fonqolchuun aangoo qabachuu eegdota pirezidaantichaan fashaleera jedhe.

Loltoonni aangoo qabachuu himan ammoo Wiixata har'aatti ministeerotaa fi aanga'oota olaanoo biyyattii walga'ii waaman.

Qondaaltonni humna addaa biyyattii, namni yaa'ii kanarratti hin argamne kamuu akka fincilaati ilaalama jechuun akeekkachiisan.

Ibsa TV biyyattiin kennaniin, bulchitooti naannolee ajajoota waraanaan bakka buufamuu fi Pirezidant ALfaa Kondee hidhamanii jiraachuu himan, nageenyummaansaaniis eegamaadha jedhan.

Kutaa biyyattii guutuutti daangaa yeroo sochii labsameera.

Fonqolchi mootummaa kun UN fi Gamtaa Afriikaan mormamus, Hoogganaan Humna Addaa biyyattii Kolonel Mamady Doumbouya loltoonni isaanii aangoo qabachuu mirkaneessan.

Kaayyoonsaanii malaammaltummaa hundee jabeeffate balleessuu fi bulchiinsa badaa sirreessuufi jedhan.