Waraana Tigraay: Konkolaattonni deeggarsa namoomaa fe'an 100 ta'an Maqalee seenuu WFPn hime

Konkolaatota fe'umsaa WFP daangaa Amaaraa fi Tigraay irratti sakatta'iinsaaf dhaabbate

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Konkolaatota fe'umsaa WFP daangaa Amaaraa fi Tigraay irratti sakatta'iinsaaf dhaabbate

Konkolaattonni fe'umsaa meeshaalee deeggarsa namoomaa 100 ta'an magaalaa guddittii naannoo Tigraay Maqalee galuu Sagantaan Nyaataa Addunyaa (WFP) ibse.

Meeshaaleen deeggarsa namoomaa toonii 3500nitti tilmaaman kunneen nyaataa fi meeshaalee dhala namaaf barbaachisan biroo of-keessatti qabatu.

Sagantaan Nyaataa Addunyaa deeggartoota biroo waliin ta'uun rakkoo kaaba Itoophiyaatti lammiilee mudate furuuf meeshaalee barbaachisan garas fe'uun akka hojjetaa jiru himeera.

Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii damee Itoophiyaatti qindeessaan deeggarsa namoomaa Giraant Leeyitii, dhiyeessiin deeggarsa namoomaa erga harkasaaniitii dhumee torbee lama ta'uu torban darbe ibsanii turan.

Dhiyeessiin nyaataa, boba'aa fi maallaqi ittiin socho'an harkaa dhumuun Kaaba Itoophiyaa keessattuu naannoo Tigraayitti rakkoo mudatee jiru daran hammeessa jedhan qondaalli kun.

Jiraattota naannoo Tigraay keessaa dhibbeentaa 90 kan ta'an deeggarsa namoomaa hatattamaa barbaadu, kuma 400 kan ta'an ammoo beela'aniiru jedhan.

Naannolee Amaaraa fi Afaar keessatti ammoo namoonni miiliyoona 1.7 ta'an beelaaf saaxilamuuf qarqara irra jiru jedhan qindeessaan gargaarsa namoomaa kun.

Ministeerri Nagaa Itoophiyaa gamasaatiin guyyoota lamaan darban midhaan nyaataa fi deeggarsi namoomaa biroon konkolaattota 152n fe'amanii gara Tigraay seenuu hime.

Hanga ammaattis konkolaattonni 500 ta'an deeggarsa midhaan nyaataa fi kanneen biroo dhala namaaf barbaachisan fe'uun gara Maqalee imaluu ibseera ministeerichi.

Ministeerichi ibsa miidiyaa hawaasummaaaarratti maxxanse keessatti TPLF konkolaattoonni meeshaalee deeggarsaa fe'an karaa naannolee Amaaraa fi Affaar garas akka hin imalle hudhaa ta'eera jedhe.

Haleellaa gareen kun naannolee kunneen keessatti raawwateen namoonni miiliyoona 4.5 ta'an miidhamaniiru, miiliyoona walakkaa kan ta'an ammoo qe'eesaaniirraa buqqa'aniiru jedha ministeerichi.

Dhaabbati Biyyoota Gamtoomanii akka jedhutti deeggarsa namoomaa lammiilee rakkoo keessa jiran biraan ga'uuf guyyaatti konkolaattonni meeshaalee deeggarsaa fe'an 100 ta'an gara Tigraay galuu kan qaban yoo ta'u, kana keessaa garuu hanga ammaatti dhibbeentaa sagal qofatu milkaa'uu danda'e.