Naftaalii Bennett waggaa kudhan keessatti yeroo jalqaaf Masrii daawwatan

Naftaalii Bennett (bitaa) fi Pireezdantii Masrii Abdul Fattaah al-Siisii(mirga), Rizoortii Sharm el-Sheikh,Fulbaana 13, 2021

Madda suuraa, EPA

Ministirri Muummee Israa'el Naftaalii Bennett Masrii daawwatan. Bennett qondaala mootummaa waggoota kudhan darban keessatti yeroo jalqabaaf Masrii daawwataniidha.

MM Naftaalii Bennett pireezidantii Masrii Abdul Fattaah al-Siisii iddoo bashannanaa handaara Galaanaa Diimaatti argamu Sharm el-Sheikh jedhamutti arguun waliin mari'achuutti akka gammadan himan.

''Walga'iin keenya akkaan faayidaa kan qabuu fi murteessaa kan ta'eedha,'' jedhan.

Ibsi gara Masrii ba'e akka mul'isutti dhimmoonni biyyoota lameen walitti fidan fi naannawa sana ilaallatu, akkasumas akkaataa araara Paalastaayin fi Isaa'el milkeessuun danda'amurratti mari'ataniiru.

Nama gadaa hedduuf Israa'el hooggane Beenjaamin Netaniyaahuu irraa Waxabajjii darbe aangoo kan fudhatan MM Naftaalii Bennett, ji'a darbe keessa ture Masrii akka daawwataniif kan affeeraman.

Erga bara 2011 as qondaalli olaanaan Israa'el Masrii daawwatee hin beeku.

Bara 2011 MM duraanii Beenjaamin Netaaniyaahuu, osoo pireezdantiin Masrii yeroo sana turan Hosni Mubaarak mormii uummataan aangoorraa hin hari'amin ji'a tokko dura, biyyattii daawwachuun walarganii turan.

Bara 2018 ammoo iccitiidhaan Masrii daawwatanii Pireezdant al-Siisii waliin dhoksaatti dubbachuutu odeeffama.

Al-Siisii waliin yaa'ii waliigalaa UN irrattis magaalaa New Yorkitti yeroo hedduu walarganiiru.

Biyyoota Arabaa keessaa Masriin biyya yeroo jalqabaaf waliigaltee nageenyaa Israa'el waliin mallatteessitedha.

Kunis bara 1979 kan raawwate yoo ta'u erga bara sanaatii garuu hariiroon isaanii akkaan laafeera.

Daawwannaa kanarratti garuu akkaataan qondaaltonni lameen itti walsimatan suuraa irraa wayita ilaalamu hariiroon biyyoota lameenii akkaan cimaa jiraachuu mul'isa.

MM Naftaalii Bennett karaa waajjirasaanii ibsa baasan keessatti, ''hariiroo jabaa fuulduratti uumuuf bu'uura cimaa keenyeerra,'' jedhan.

"Dhimmoota dippiloomaasii, nageenyaa fi diingadee akkasumas akkaataa dantaa biyyoota keenya lamaanii eegsisuun danda'murratti mari'anneerra,'' jedhan.

Akk ibsa waajjira dubbi himaa Pireezdantii Masrii keessaa ba'eetti ammoo, Abdul Fattaah al-Siisii waan jedhan: ''Nageenya waaraa biyyoota baha-giddugaleessaa keessatti fiduuf Masriin deeggarsa guutuu ni taasifti.

Kunis yaada furmaataa biyyoota lameen irraa ka'u kabajuun ta'uu qaba. Akkasumas furmaata sadarkaa idil-addunyaatti fudhatama qabu ta'uu qaba. Akkaataa nageenyaa fi badhaadhina naannawa sanatti fiduun furamuu qaba.''