'Humni Addaa naannoo Amaaraa, Gambeellaa, Sidaamaa fi Kibbaa naannoo Benishaangul galaniiru'

Humnoota addaa naannolee akka Amaaraa, Sidaamaa fi Gambeellaa benishaangul seenaniiru

Madda suuraa, Waajjira Komunikeeshinii Buleen

Ibsa waa'ee suuraa,

Humnoota addaa naannolee akka Amaaraa, Sidaamaa fi Gambeellaa benishaangul seenaniiru

Tibbana humni addaa naannoo Amaaraa naannoo Benishaangul Gumuz Godina Matakkal aanaa Bulan galuu isaanii komunikeeshiniin aanichaa himeera.

Humna Addaa naannoo Amaaraa dabalatee kan Sidaamaa, Naannoo Kibbaa fi Gaambeellaa gara naannichaatti galuu isaanii Naannoo Benishaangul Gumuzitti I/A Ijaarsa nageenyaa fi dhimma Tasgabbii Obbo Abiyoot Albooree BBCtti himaniiru.

Humnootni kunneen komaandi postii naannichatti hundaa'e jala tahuun hojii nageenya kabachiisuu hojjechaa jiraachuu isaanii Obbo Abiyoot himaniiru.

Humni Addaa naannoo Amaaraa naannicha galuu isaanii hordofee gaaffilee kana'aniif hogganichi, ''naannoo Amaaraa waliin karaa baay'ee wal daangessina, hojii baay'ees waliin hojjenna. Dabalataan uummata obboleeyyani. Kanaafuu nageenya irrattis tahe misooma irratti waliin qindaa'uun hojjenna,'' jedhan.

Humni Addaa naannoo kamiiyyuu bulchiinsa koomaandi postii jala tahee socho'uu akka danda'u kan himan Obbo Abiyoot, kun kan taheef naannichi bakka hidhi guddicha haaromsaa itti argamu waan taheef jedhan.

Dabalataan akka sababaatti kan kaasan, ''humnootni TPLF karaa Sudaan loyanii galuun lammiilee nagaa irratti haleellaa geessisaa waan jiraniif, akkasumas hidha haaromsaa haleeluuf naannoo itti yaalan waan taheef gargaarsa hunda keenyaa kan barbaadudha,'' jedhan.

Godinni Matakkal bulchiinsa komaandi postii jala waan jirtuuf, bobbiin humna nageenyaa yeroo barbaachisutti dhimma nageenyaa naannichaa waliin dubbachuun waliin hojjechuu kan dhowwu akka hin jirre himan.

Godina Matakkal keessatti yeroo baay'ee haleellaa hidhattootni geessisaniin jiraattotni hedduun kan ajjeefaman yoo tahu, kaan ammoo qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru.

Haala nageenyaa naannichaa to'achuuf jecha waggaa tokko dura tokkummaa humna naannichaa fi federaalaan gidduugalli ajajaa [koomaandi postii] hundaa'uun kan hojjechaa jiru yoo tahu, hanga ammaayyuu haleellichi akka itti fufetti jira.

Dhiyoo kanas karaa Sudaan loyanii galuun haleellaa raawwachuuf turan hidhattootni jedhaman humna ittisaa biyyattiin tarkaanfiin akka irratti fudhatame gabaafamera.

Naannichatti nagaa buusuuf poolisiin humna addaa naannolee adda addaa irraa babba'an bobbaafamanii akka jiran kan himan Obbo Abiyoot, dhimma nageenyaa waliin waan wal qabatuuf lakkoofsa loltootaa fi sochii isaanii ibsuun hin danda'amu jedhan.

Tibbana mootummaan naannichaa fi godinni Matakkal waliin qindaa'uun humna ittisa biyyaa, poolisii federaalaa, humna poolisii addaa naannichaa, milishaa fi hidhattoota dhuunfaa waliin tahuun ''humna badinsaa'' jedhanii hidhattoota waaman irratti 'al takkaa fi isa dhumaaf' tarkaanfii fudhachuuf qophii xumuruu himan.

Madda suuraa, BBC

Ibsa waa'ee suuraa,

Ji'ootaan dura haleellaa hidhattoonni Matakkal Aanaa Bulanitti raawwataniin namoonni 200 ol ajjeefamaniiru

Benishaangul Gumuzitti humna hidhatee socho'u waliin karaa nagaa waliigaltee irra gahuuf yaalamus warreen leenjii haaromsaa fudhatan dabalatee gara bosonaatti akka galan mootummaan naannichaa himeera.

''Rakkoo nageenyaa fi haleellaa humni kun uumeen lubbuu namaa, qaamaa fi qabeenya irra miidhaan gahus, mootummaan naannichaa rakkinicha karaa nagaa fi mariidhaan furuuf baajata guddaa, yeroo, humna namaa ramadee ji'ootaaf yaalii guddaa godheera,'' jechuun naannichi ibsa tibbana baase irratti himeera.

Mootummaan naannichaa godina Matakkalii fi Kaamaashii keessa hidhattoota socho'an keessaa waamicha karaa nagaa dhiyaateef fudhachuun warra deebi'aniif leenjiin haaromsaa kennamaa turuu himeera.

''Mootummaan naannichaa gareen hidhate ''farra nageenyaa fi ergamtuu TPLF,'' jedhee waamuun ala maqaadhaan kam akka tahan adda baasee hin himne.

Kana duras mootummaa naannoo Benishaangulii fi gareen hidhattootaa Sosochii Dimokiraasii Uummata Gumuz naannichatti haleellaa lammiilee irra gahu dhaabsisuuf waliigaltee walii mallatteessaa turan.