Pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayidan haasawasaanii jalqabaa UN irratti addunyaaf tokkummaa dhaaman

Biden

Madda suuraa, Reuters

Pireezdantiin US Joo Baayidan haasawa yeroo jalqabaaf Yaa'ii Waliigalaa UN irratti taasisaniin addunyaan gamtaashee akka cimsattu daaman.

Pireezdantichi wayita dhimma Afgaanistaan keessaa ba'uu irratti qeeqamaa jiranii fi waliigaltee humna waraanaa galaanaarraa ilaalchisuun Firaans waliin dhibdee keessa jiranitti haasaa tokkummaa faarsu taasisan.

Bara 2024 baasii jijjiirama qilleensaa to'achuuf baasan dachaan akka dabalanis waadaa galaniiru.

Ijaarsa dimookraasii fi dippiloomaasii biyyootaa akka deggeran kan himan Pireezdant Baayidan, ''addunyaan akkaataa kanaan dura ta'ee hin beekneen waliin hojjechuu feesisa,'' jedhan.

''Garaagarummaa fi waldhibdee gosa kamiiyyuu yoo qabaanne biyya daandii guddinaa fi nageenyaarra jirtu kamuu deggeruuf qophiidha,'' jedhan.

Haasaan Baayidan komii tibbana Hoogganaa Olaanaan UN Antooniyoo Guteerez US fi Chaayinaarratti dhageessisaniif waan deebii kennan fakkaata.

Antooniyoo Guteerez torban kana akkas jedhanii turan: ''US fi Chaayinaan waraana hololaa akkaataa kanaan dura hin baratamneen gaggeessaa jiru. Waraana hamaa fi to'achuun nu rakkisutti jiru.''

Yaa'ii waliigalaa 76ffaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniirratti dhimmi jijjiirama qilleensaa fi dhibee jaarraa keessatti altakkaa mudatu-koronaavaayirasii- isaan ijoodha.

Pireezidant Baayidan tarkaanfii Afgaanistaan keessaa ba'uurratti fudhatan akka milkaa'inaatti dubbatan.

Tarkaanfiin kun biyyoota michuu US ta'anii fi kaan biratti akkaan qeeqame.

''US waraana hammaataa yeroo dheeraa goolabuuf jettee boqonnaa hariiroo dippiloomaasii hammaataa haaraa bante,'' jechuun qeequ.

Joo Baayidan jijjiirama qilleensaa to'achuu fi biyyoota hiyyeeyyii hirphuuf hanga bara 2024tti maallaqa doolaara biiliyoona 11.4 akka ramadan waadaa galaniiru.

Kunis walakkaa maallaqa biyyoonni Awurooppaa hundi biyyoota hiyyeeyyii gargaaruuf ramadan kan caaluudha.

Pireezdant Baayidan dhuma haasaa isaaniirratti michoota isaanii waliin ta'uun addunyaa gara gaariitti akka ceesisan waadaa galan.

Yaa'ii waliigaliigalaa 76ffaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniirratti dhimmi jijjiirama qilleensaa fi dhibee jaarraa keessatti altakkaa mudatu-koronaavaayirasii- isaan ijoodha.