Ispoortii

 1. Gaazexeessitoon yeroo kallattiin tamsaasaa jirtu

  Deggaraan kubbaa miilaa Xaaliyaan geezexeessituu tamsaasa kallattiirra turte 'teesumashee keessa' rukkutuu isaatiif Poolisiin Xaaliyaan qophiiwwan ispoortiirratti waggoota sadiif akka hin hirmaanne dhorke.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Diyoojoo Jotaa

  Piriimer Liigii Inglizii keessatti gareen Liiverpuul tapha Saawuzhampitan waliin taasiseen 4-0n mo'achuun Chelsiitiin qabxii tokko qofaan caalamee lammaffaarra taa'ee jira. Tapha kaleessa dirree Liiverpuul Anfiilditti taphatame kanaan Diyaajoo Jotaa Liiverpuuliif goolii lama lakkoofsiseera.

  Dabalata dubbisi
  next
 3. Takilee

  Ga’eessa ijoolluummaa kaasee yeroo dheeraaf kilaba tokkoof amanamedha Takilee Abarraan. Waggoota muraasa dura qaroo dhabuus ammallee dirree kubbaa miilaa irraa hin hafne. Jaalalli hammanaa eessaa madde? Maaltu Takileefi Buna - kilabicha walitti fide?

  Dabalata dubbisi
  next