Hojii baankii

 1. Asxaa Baankii Zamzam

  Baankiin dhala irraa bilsa ta'ee fi hawaasa muslimaa tajaajiluuf hundaa'e 'Baankiin Zamzam' hojii eegaluu Daarektarri Boordii fi hundeessitoota baankichaa keessaa tokko kan ta'an Dr. Idriis Mohammad BBC'tti himan.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Hoogganaa Amazoon, Jeff Bezos

  Weerara koronaavaayirasii hammaate keessatti hojii gaggeessitoonni kaampanota teekinolojii fi indastirii maallaqa doolara Ameerikaa biliyoonatti lakkaa’amu horatan soorummaan isaanii yeroo kamiyyuu caalaa guddateef.

  Dabalata dubbisi
  next