Indooneezhiyaa

 1. Lammiin UK eela bishaanii keessa kufee guyyoota 6’f ture baraarame

  Namoota boola bishaanii keessa jiran
  Image caption: Roobartis saree osoo baqatuu ture boollichatti kan kufe

  Lammiin UK ganna 29 Jaakoob Roobartis, osoo saree baqatuu ture boolla meetira 4 gadi fagaatu keessatti kufee miilli cabuun guyyoota jahaaf boolla keessa kan ture.

  Dargaggoon kunis biyya odola Indoneeshiyaatti aragamtu tokko keessatti ture guyyoota jahaan booda lubbuun baafamu anga’oota gandichaa eeruun AFP’nkan gabaase.

  Boolli anmni kun keessatti kufee gogaafi ba’uudhaaf kan hin rakkisne ta’us, miillisaa cabuu bahuun akka hindndeenye hima.

  Namoonni naannicha turaniifi ijaan argana akka himaniitti bishaan xiqqoon bollicha keessa ture lubbuun akka turuuf isa gargaare jechuun dubbatu.

  Roobarti walitti fufiinsaan guyyoota jahaaf na baraaraa jechuun iyyaa kan ture yoo ta'u, boodarra nama naannoo sana jiraatuun tokko dhaga’amuun baraaramu danda'eera.

  Dabalata dubbisuuf: Lammiin UK eela bishaanii keessa kufee guyyoota 6’f ture baraarame

  Ogeessota nama miidhame gargaaran
  Image caption: Lubbu baraartonni eeruu jiraataa boo'icha nama kanaa dhaga'uun lubbuusaa oolchani