Maxxansa yookiin dubbifamuun dura qabiyyee to'achuu

 1. Zaadig Abrahaa

  Qondaala olaanaa TPLF kan turaniifi achi keessaa bahuun dhaabicharratti qeeqa garagaraa dhiyeessuun kan beekaman Obboo Zaadig Abrihaa, turtii BBC waliin godhaniin ''Intarneetni meeshaa haasaa jibbiinsaa tahe, kanaaf cufuuf dirqamne,'' jedhan.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Pirezidant Lammaa Magarsaa

  Miseensi Boordii OBN akkasumas Hoogganaan Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa haasaan Obbo Lammaa Magarsaa OBN irratti akka hin dabarre dhorkamuu quba hin qbau jedhan.

  Dabalata dubbisi
  next