Paartii Badhaadhiinaa

 1. Ergamni Taajjabbii Filannoo Humna Eeggataa Baha Afriikaa filannoo Itoophiyaa naga qabeessaafi tasgabbaa'aadha jedhe

  Ergamni Taajjabbii Filannoo Humna Eeggataa Baha Afriikaa gareewwan taajabdootaa 12 naannolee shanii fi bulchiinsa magaalotaa lamatti bobbaasuun adeemsa filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa taajjabuusaa ibsa har’a midiyaalef laaten beeksiseera.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. burruusa seeraafi filannoo

  Mana Murtii Waliigalaatti Dhaddachi Ijibbaataa Jimaata Caamsaa 21, namoonni to'annoo seeraa jala jiran filannoo keessa hirmaachuu danda'umoo hin danda'an kan jedhurratti ji'ootaaf mormii taasifamaa turerratti murtoo dabarseera.

  Dabalata dubbisi
  next
 3. Jawar Mohammad

  Paartiin Kongirasii Federaalawaa Ooomo (KFO)n haalli fayyaa namoota mana hidhaa keessatti lagannaa nyaataarratti argamanii kan Obbo Jawaar Mohaammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Adaanaafi Shamsaddiin Xahaafaa sadarkaa yaaddeessaarra jira jechuun ibsa baase.

  Dabalata dubbisi
  next
 4. NEBE

  Boordiin Filannoo biyyaalessa Itoophiyaa dubbii fi dhaadannoowwan hiriira deeggarsaa MM Abiy Ahimadiif Oromiyatti bahame irratti dhagahame, kan labsii fi naamusa galmee paartilee siyaasaa cabsedha jedhe.

  Dabalata dubbisi
  next