Dhaabbata Fayyaa Adduunyaa

 1. Shamarree insuliinii ofii kennaa jirtu

  Addunyaarratti namoonni miliyoona 422 ta'an dhibee sukkaaraa (diabetes) waliin akka jiraatan tilmaama. Lakkoofsi kun bara 1980 kan turerra dachaa afuriin dabaleera. Guyyaa dhibee sukkaaraa addunyaatti waa'ee dhukkubichaa wanti beekuu qabdan kunooti.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Maajii Haylemaariyaam (PhD)

  Dr. Maajii Haaylemaariyaam bara 2016tti Itoophiyaa irraa gara Ameerikaa erga deemtee booda, magaloota Niiw Yoork, Waashingitan DC fi Filaadelfiyaa keessa turteetti. Sana booda bakka amma jiraattu Mishiganitti imalte.

  Dabalata dubbisi
  next
 3. Dr. Teediroos Adihaanoom WHO

  Namoonni '400,000 sadarkaa beela jedhamuu danda’u keessa jiraachaa jiru kana hogganaan Dhabbata Fayyaa Addunyaa Dr Tedros Adihaanom, namoonni miiliyoona torba tahanis gargaarsa nyaataa atattamaa barbaaduu jedhaniiru.

  Dabalata dubbisi
  next