Gamtaa Afriikaa

 1. Aasxaa Gamtaa Afrikaa

  Gareen taajjabdootaa Gamtaa Afrikaa Filannoon Itoophiyaa marsaa 6ffaan hanqinoota hedduu qabaatus karaa amanamummaa qabuun gaggeeffamuu isaa taajjabeera jedhe gabaasa jalqabaa baaseen.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Pirofeesar Hiruut W/Maariyaam Yeroo ammaa gorsituu MM Abiy ta'un kan hojjetaa jiru

  Pirezidantii Itti/Aantuu Yunivarsiitii Finfinnee akkasumas Ministira Saayinsiif Barnoota Olaanoo ta'un kan tajaajilan Pirofeesar Hiruut W/Maariyaam Komishinii Dhimma Barnootaa, Saayinsii, Teknolojiifi Inoveeshinii Gamtaa Afrikaaf komishinara ta'uf dorgomaa turan.

  Dabalata dubbisi
  next