Ertiraa

 1. Bara 2013 Itoophiyaan wantoota ijoo hedduu haala biyyattiifi ummata qormaata keessa galchanitu raawwate

  Barri 2013 xumuramaa jiru taateewwan gurguddoo garaa garaa biyya keessa qofaa osoo hin taane sadarkaa idil -addunyaatti Itoophiyaa ijoo dubbii taasise itti mudateera. Kunneen biyyattii qormaata guddaa keessa kaa'eera. Mee gabaabinaan haa ilaallu.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Zaalambassaa

  Sadaasa 2020 keessa waldhabdee Tigraay keessatti uumame booda, Itoophiyaa naannoolee adda addaa keessa kan jiraatan dhalattoonni Tigraay, eenyummaa keenya irratti hundaa’uun haleellaan nurra ga’aa jira jedhu.

  Dabalata dubbisi
  next