Fiilmii

  1. Isaayyaas Taaddasaa

    Itoophiyaatti ogeessi fiilmii badhaasa 'Gumma Awards' mo'ate ''haatikoo otoo dhiiga boossuu... ani gammaduu hin danda'u'' jechuun wayita badhaasa fudhachuuf waltajjiitti bahe, waa'ee lola Tigraayitti adeemaa jiru dubbate.

    Dabalata dubbisi
    next