Bashannana

 1. Takilee

  Ga’eessa ijoolluummaa kaasee yeroo dheeraaf kilaba tokkoof amanamedha Takilee Abarraan. Waggoota muraasa dura qaroo dhabuus ammallee dirree kubbaa miilaa irraa hin hafne. Jaalalli hammanaa eessaa madde? Maaltu Takileefi Buna - kilabicha walitti fide?

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Video content

  Video caption: Shamarree taatee dhiiraafi dubartii hojjachuun dandeettii ishee hubatte

  Shamarree taatee dhiiraafi dubartii hojjachuun dandeettii ishee hubatte