Uummata Oromoo

 1. Obbo Lammaa Guyyaa

  Erga gameessi nama aartii fakkii kaasuun beekaman Aartist Lammaa Guyyaa du'anii waggaa tokko ta'eera. Du'a isaanii hordofee faawundeeshiniin maqaa isaaniin hundaa'eefi hojii isaanii dhalootatti dabarsuuf kaayyeffate hojiii eegaleera.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Obbo Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mahaammad fi Hamzaa Booranaa

  Manni Murtii Waliigalaa Federalaa ol iyyannoo abbaan alangaa himata Obbo Jawaar Mahaammad fa'aa irratti dhimmi isaanii 'bakka isaan hin jirretti haa ilalamu' jechuun fudhate kuffisuu abukaatota isaanii keessaa tokko kan tahan Obbo Kadir Bulloo BBCtti himan.

  Dabalata dubbisi
  next
 3. Abbaa Gadaa Karrayyuu Kadiir Hawaas Boruu

  Godina Shawaa Bahaa daangaa Aanaa Boosati fi Aanaa Fantaalee iddoo Kaarra ykn Mootoma jedhamu qubatanii kan turan Abbaa Gadaa Karrayyuu Kadiir Hawaas dabalatee, namoonni 14 humnoota mootummaan ajjeefamuu jiraattonni BBCtti himan.

  Dabalata dubbisi
  next
 4. Weellistuu Faayoo Mootii

  Dhiyeenya kana sirbi haaraan 'Mee Gabbarri haa hafu' jedhu kan Faayoo Mootii weelliste miidiyaa hawaasummaa irratti ijoo dubbii ta'ee ture, sababiin isaa ammoo dhimma ijoo Qeerroofi Qarree fuudhaafi heeruma gahanii kaase waan ta'eef.

  Dabalata dubbisi
  next
 5. Jaallee Amantee kan Kabbitoo jedhamuun beekamu 'sodaarraa' kan ka'e abbaa isaa dhaqee akka hin owwaalle BBC'tti hime

  Abbaan Artiist Jaallee Amantee ykn 'Kabbitoo' maanguddoo ganna 70 kan ilmi isaanii miseensa WBO ta'e, torban darbe to'annoo poolisii jalaa baafamanii humnoota nageenyaan ajjeefaman jechuun maatiin himatan. Qondaalli olaanaa 'kuni dhugaarraa kan fagaate' jechuun deebisaniiru.

  Dabalata dubbisi
  next