Qoricha

 1. Yeroo baayyee daa'imman gaarummaa raawwatu

  Waggoota dhiyoo keessatti ogeessooti xiinsammuu wa’ee gaarummaa dhala namaa fi bu’aa isaa irratti hubannaa gadi fageenyaa argataniiru. Garuu akka Kilaawudiyaa Hammoond barreesitutti, ammayyuu wanti gutummaan hin baramne hedduu jira.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Eemaa Korner Ayispuuroo abbaa manaa isheef amanamtee dhaabbachuun bara 2019 dhaddacha hundaa hordofaa turte

  Haati manaa lammii Meksiikoo gooftaa daddabarsa qoricha sammuu hadoochuu jedhamuun beekamu Joyaakim ''El Chaapo'' Guuzmaan daddabarsa baala sammuu hadoochuun shakkamuun Ameerikaatti hidhamte jedhan qondaalonni US.

  Dabalata dubbisi
  next