Olompiikii

  1. Sababni waldhibdee ijoo federeeshiniifi koree olompikii Itoophiyaa 'koreen daangaa hojii isaa darbuudha' jedha federeeshinichi

    Itoophiyaan waltajjii ispoortii addunyaa irratti waggoota 30 keessatti barana yeroo jalqabaaf qabxii gad – aanaa galmeessite. Biyyattiin yeroo xumuraaf olompikii irratti warqii tokko qofa kan argatte Baarseloonaa bara 1992’tti ture. Sababoonni ijoo qabxiin ‘’mufachiisaa’’ Tookiyootti argameef maali? Ogeeyyiin maal jedhu?

    Dabalata dubbisi
    next