Industirii elektirooniiksii

  1. Chaayinaan damee oomishatiin dursummaa akka addunyaatti fudhachuu ganna 30 caalautu na hafa jette

    Omisha konkolaataafi bilbila moobaayilii omishuun addunyaaf harka sadii keessaa tokko kan dhiyeessitu Chaayinaa, ogeeyyiin damee kanarratti hojjataniin akka ‘’warshaa addunyaatti’’ ilaalamti.

    Dabalata dubbisi
    next