Dhaabbata Daldala Adduunyaa

  1. Doolaara Ameerikaa

    Fandii Maallaqaa Idil-addunyaa (IMF), Baankii Addunyaa (WB) fi dhaabbilee idil-addunyaa biroo irraa Itoophiyaan maallaqa guddaa bifa liqaafi deeggarsaan argachaa jirti. Maallaqni kun attamiin siyaas-diinagdee biyyattii jijjiira?

    Dabalata dubbisi
    next