Qorichoota talaalliidhaan kennaman

  1. Ittaantu pirzidaantii Kaamaalaa Haariis fi Pirezidaani Joo Baayidan Caamsaa 13tti

    Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayidan, Ameerikaatti namoonni talaallii Covid-19 fudhatan maaskii godhachuun dirqama miti seera jedhu hordofuun ture maaskii isaanii ofirraa baasuun kun Ameerikaaf guyyaa olaalaadha kan jedhan.

    Dabalata dubbisi
    next