Aadaa

 1. Taariiku Gaankiisii

  Diishitaa Ginaa muziiqaa baaqqee haaraa dhiheenya kana bahe yoo ta'u, wallisaa Taariiku Gaankaasii jedhamuun sirbame. Muziqaan kunis kan sirbame afaan Arrii kan Ummattoota Kibbaa Godina Omoo keessatti dubatamuun. Diishitaa Ginaa jechuun Bara Haaraa jechuudha saba Arrii biratti.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Qubeelaa jaalalleewwan waliif kaa'an

  Yeroo dhihootiin asitti dargaggoonni cidha isaaniin dura sagantaa qopheessanii jaalallee isaanii 'natti heerumtaa gaafachuun' baramaa dhufeera. Kuni sirna naqannaa isa aadaa Oromoo waliin walii maali? Akka wal fuudhan otoo beekanii 'anatti heerumtaan?' gaafachuun maaliif barbaachise?

  Dabalata dubbisi
  next