Deeggarsa namummaa

  1. Xiyyaara UN

    Balaliinsi deeggarsa namoomaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii (UN) jalqabaa Finfinneerraa gara Maqaleetti taasifameen hojjattoonni kiyya qoricha barbaachisaa ta'e akka hin fudhanneef dhorkamu UNtti Waajjirri Qindeessaa Dhimmoota Namoomaa (UNOCHA)n beeksiise.

    Dabalata dubbisi
    next