Israa'el fi Paalistaayiin

 1. Gaazaa lolaan booda

  Ragaan motummoonni gamtooman baasee akka mul'isuutti, sababii walitti bu'iinsa dhiheenya umameetiin Gaazaatti manneenkuma 16 ol kan barbadaa'an yoo ta'u, manneen barnootaa 58 fi jiddugalli leenjii diigamaniiru. Kanaafuu Haamaasiin hidhannoo hiikkachiisuun Gaazaa deebiisanii ijaaruun danda'amaa?

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Koheen waggoota shaniin ol Mossaad hooggane

  Hoogganaa duraanii dhaabbata basaasaa Israa’eel Mosaadi kan kan turanifi sooramaan kan baʼan, opareshiin icciittiin biyyattiin Iraan irratti geegessaa turte ilaalchisuun miidiyaatti himan. Hoogganaan Yoosii Kooheen gochaan hanna kuusaa niiwukilaraa Iraan irratti attamiin akka raawwatame bal'inaan hime.

  Dabalata dubbisi
  next