Amantaa

 1. Batsakaana dhiyeenya kana cufamte

  Waldaan Makaana Iyyasuu Damee Faransaay Lagaasiyoon, iyyata nama dhuunfaa sagaleen waldittii keessa baha na jeeqeera jechuun dhiyeeffateen akka cufamtu murtee darbe mormuun mana murtii Federaala Olaanaa Dhaddacha Ijibbaataatti ol iyyannoo dhiyeeffatte.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Joo Baayindan Phaaphaasoota waliin

  Pirezidaantiin phaaphasiiwwan bataskaana Kaatooliikii Ameerikaa erga pirezidaantichi irbaata qulqulluu irratti akka hirmaanneef dhorkuuf sanada dandeesisu irratti sagalee keenanii booda walitti bu'insi isaan jidduu cimuun himame.

  Dabalata dubbisi
  next