Mozaambiik

  1. Nyaanni waan hinjirreefi namoonni jiraachuf jecha awwaannisa soorataa jira

    Madagaaskaar fiixee ''beela jijjiirama qilleensaan'' adunyaa jalqabaa mudachurratti argamti akka gabaasa UN jedhuutti. Kumaatamni sababa roobni waggoota afuriif hin roobiin tureef beelaa fi hanqina nyaataa sadarkaa ''suukaneessaa'' irratti argamu jedhe.

    Dabalata dubbisi
    next