Afriikaa

 1. Deegartoota Aljeeriyaa

  Sagantaa walitti aanee dhiyaatu barreessitoonni Afrikaa irratti hirmaataniin gaazexeessaan Aljeeriyaa-Kanaadaa ta'e Maaher Mezaa'ii yeroo ardittiin qophii dorgommii kubbaa miilaa guddaa Afrikaa Waancaatiif qophaa'aa jirtutti eenummaan Afrikaa maalidha? Kan jedhu xiinxaleera.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Lüderitz, Namibia

  "Amma kunoo dhumarratti maappii gubbaarratti argamna,'' jedhan Filiipp Baalhoowaa, waa'ee magaalaa kibba Naambiyaa qarqara galaanaa oongeen hamaan mudatee Lüdaritiiz ilaalchisuun. Magaalaan qarqara galaanaa tunis duraan daldala almaaziifi qurxummiitiin galii olaanaa argataa kan turet yoo ta'u, amma garuu hojii dhabdummaafi duluma buu'uuraalee misoomaatiin kan ka'ee rakkoo keessatti argamti.

  Dabalata dubbisi
  next
 3. Sudanese protesters clash with security forces during an anti-coup protest near the presidential palace in the capital Khartoum, Sudan, 25 December 2021

  Humnootiin nageenyaa Sudaan namoota mormii fonqolcha mootummaa waraanaan gaggeeffameef magaalaa guddiittii biyyattii Kaartuum keessatti bahan irratti tarkaanfii humnaan olii fudhachuun himataman. Walitti bu'iinsa namoota hiriiraaf bahaniifi humnootii nageenyaa jidduutti naannoo masaraa mootummatti umameen namoota 178 irra miidhaan qaqqabuutu gabaafame.

  Dabalata dubbisi
  next