Badhaasa Noobeelii

  1. Jilli dippilomaasii Itoophiyaa turtii torban tokko booda Ertiraadhaa deebi'eera

    Jilli aadaa Itoophiyaa gara Ertiraa imalee ture torban tokko booda guyyaa kaleessaa [Kibxata] biyyatti deebi'eera. Eenyutu jila kana keessatti hirmaate? Akkamiin filaman kan jedhuufi gaaffiiwwan biroo kanneen kana qopheessan gaafanneerra.

    Dabalata dubbisi
    next