Jaappaan

 1. Paaraa Atileet Tigist Gazzaahany

  Guyyaa sambataa seenaa Paaraalimpikii keessatti Itoophiyaan yeroo jalqabaaf atileet Tigist Gazzaahany Mangistuudhaan medaaliyaa warqii argatteetti. Waa'ee atileetii seenaa Abbabaa Biqilaa qooddatte kanaa maal beekna?

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Sababni waldhibdee ijoo federeeshiniifi koree olompikii Itoophiyaa 'koreen daangaa hojii isaa darbuudha' jedha federeeshinichi

  Itoophiyaan waltajjii ispoortii addunyaa irratti waggoota 30 keessatti barana yeroo jalqabaaf qabxii gad – aanaa galmeessite. Biyyattiin yeroo xumuraaf olompikii irratti warqii tokko qofa kan argatte Baarseloonaa bara 1992’tti ture. Sababoonni ijoo qabxiin ‘’mufachiisaa’’ Tookiyootti argameef maali? Ogeeyyiin maal jedhu?

  Dabalata dubbisi
  next