Mobaayilii fi ismaartfoonii

 1. Suuraa 5G fi networkii agarsiisu

  Jiraataa magaalaa Jimmaa kan tahe Mahaammad Abbaa Garoo bilbilli harkaa isaa waan hundaasaa akka tahe hima. Bilbilli harkaa isaa kun tajaajila qunnamtiin alatti maallaqa ittiin sochoosuu fi bittaa gurgurtaaf faayidaa inni qabu guddaa tahuu hima.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Beeksisa gamoo waajira Itiyoo-telkoom irratti mul'atu

  Ministeerri Maallaqaa Itoophiyaa fuula tiwiitara isaarratti Wixata Waxabajji 14, 2021 akka beeksisetti dhaabbileen idil-addunyaa caali-baasiirratti hirmaatan sanada fedhii isaanii ibsu guyyoota 30 keessatti akka dhiyeeffatan waamicha dhiyesseera.

  Dabalata dubbisi
  next
 3. Tapha Kukkuluufi gabaxaa

  Kaampaanii Itoophiyaa Qinee Geems jedhamuun kan midhaaffame taphni moobaayilii 'Kukkuluu' jedhamu, nama taphatu amala hindaaqqoo itti kennee taphachiisa. Gufachiisa isin dura jiru dabruun, nama isin hari'aa jiru jalaa hangam fagaachuun adeemtu kan jedhudha milkaa'inni geemii kanaa.

  Dabalata dubbisi
  next
 4. Hojii raawwachiiftuu Itiyoo Telekoom Fireehiwot Taammiruu

  Sararri faayibarii magaalota Maqaleefi Addishihuu gidduu jiru kutamuusaatiin, Kibxata sa'aa booda eegalee naannoo Tigraayitti tajaajilli bilbilaa adda cituu, hooggantuun Itiyoo Telekoom Fireehiwot Taammiruu BBCf mirkaneessan.

  Dabalata dubbisi
  next