Dubartoota

  1. Atsixaa KMNI

    Naannoo Beenishaangl Gumuuz Godina Matakkal Aanaa Bulan keessatti dubartoonni 19 abbaan warraasaanii badiin shakkaman daa'imman waliin hidhamanii jiran yaadeessaa ta'ufi atattamaan akka gadhiifaman gaafatee ture mana hidhaatii baafamuu Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa (KMNI) beeksise.

    Dabalata dubbisi
    next